Cách kiểm tra chất lượng một website

Có rất nhiều bạn muốn tôi hướng dẫn cách kiểm tra chất lượng của một website, làm sao để phân tích và đánh giá chất lượng của một trang web bất kỳ? Bởi vì với một website do chính bạn xây dựng và sở hữu thì đương nhiên bạn biết rõ chất lượng của trang web đó …

Xem tiếp