Hướng dẫn Boot từ USB như Hiren’s Boot CD

[Hướng dẫn] Boot từ USB như Hiren's Boot

Đây là phương pháp sử dụng ghost hoặc các công cụ hiren boot từ USB rất hữu dụng, mang đi đâu cũng được, không cần ổ CD hoặc ổ CD hỏng… Lưu ý : Về nguyên lý thì USB nào cũng làm được, kể cả thẻ nhớ cũng làm được. Nhưng thức tế, một số …

Xem tiếp