Lỗi không đăng nhập được vào Server bằng tài khoản Root

Error no supported authentication methods available

Nếu đăng nhập vào máy chủ thông qua SSH bằng Putty (sử dụng tài khoản root) mà nhận được lỗi “Disconnected: No supported authentication methods available (server sent: publickey,gssapi-with-mic)”, dịch tiếng Việt nôm na là  “Mất kết nối: phương pháp xác thực không có sẵn”. thì phải làm sao đây ? Do không đăng nhập …

Xem tiếp