Sắp xếp sản phẩm ngẫu nhiên (random) trong Woocommerce

Mặc định Woocommerce sắp xếp sản phẩm theo thứ tự tùy chỉnh + tên sản phẩm. Bạn có thể thay đổi kiểu sắp xếp này trong phần cài đặt rất dễ dàng với các kiểu sắp xếp sau đây:

 • Sắp xếp mặc định (thứ tự tùy chỉnh + tên)
 • Mức độ phổ biến (dựa trên doanh số – số lượng đơn hàng bán được)
 • Đánh giá trung bình (dựa trên điểm đánh giá dưới phần đánh giá sản phẩm)
 • Sắp xếp theo gần đây nhất (hiển thị sản phẩm từ mới đến cũ)
 • Sắp xếp theo giá tăng dần (hiển thị sản phẩm giá thấp đến cao)
 • Sắp xếp theo giá giảm dần (hiển thị sản phẩm giá cao đến thấp)

Tùy chỉnh tại: Woocommerce > Settings > Products > Display

Nếu bạn muốn thêm sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên (random) thì bạn phải chèn thêm code sau vào file functions.php trong theme đang sử dụng:

// Shop random order. View settings drop down order by Woocommerce > Settings > Products > Display
add_filter( 'woocommerce_get_catalog_ordering_args', 'custom_woocommerce_get_catalog_ordering_args' );
function custom_woocommerce_get_catalog_ordering_args( $args ) {
  $orderby_value = isset( $_GET['orderby'] ) ? woocommerce_clean( $_GET['orderby'] ) : apply_filters( 'woocommerce_default_catalog_orderby', get_option( 'woocommerce_default_catalog_orderby' ) );
  if ( 'random_list' == $orderby_value ) {
    $args['orderby'] = 'rand';
    $args['order'] = '';
    $args['meta_key'] = '';
  }
  return $args;
}
add_filter( 'woocommerce_default_catalog_orderby_options', 'custom_woocommerce_catalog_orderby' );
add_filter( 'woocommerce_catalog_orderby', 'custom_woocommerce_catalog_orderby' );
function custom_woocommerce_catalog_orderby( $sortby ) {
  $sortby['random_list'] = 'Random';
  return $sortby;
}

Chúc các bạn thành công

Theo dõi bài viết
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
0
Gửi bình luận của bạn về bài viết này.x