Sự khác biệt trong tư duy giữa người giàu và người nghèo

Người giàu và người nghèo

Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo luôn là chủ đề nóng được rất nhiều người quan tâm. Trong cuốn sách “Bí quyết tư duy thịnh vượng” của tác giả T.Harv Eker, đã chỉ ra những nét cơ bản trong suy nghĩ, tư duy và hành động mang yếu tố quyết định đến …

Xem tiếp