Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy

Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy

Xin chia sẻ với tất cả mọi người video buổi tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy do giảng viên trường Đại học PCCC Nguyễn Hoài Nam hướng dẫn. Đây là một buổi học bổ sung kiến thức cuộc sống vô cùng cần thiết và giá trị. Mục đích của buổi học là nâng …

Xem tiếp