ChatGPT có thể thay thế Google không?

ChatGPT có thể thay thế Google không

Trước sự viral của ChatGPT nhiều người lo hộ cho tương lai của Google Search. Thực ra đây là hai sản phẩm không đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với nhau. Google Search là một công cụ tìm kiếm, tổng hợp thông tin trên mạng internet trong khi ChatGPT theo hướng trợ lý ảo cung …

Xem tiếp