Hướng dẫn gửi mail trong Wordpress sử dụng Gmail

gmail for wordpress

Tính năng gửi mail mặc định của Wordpress sử dụng hàm mail() của PHP nên thư gửi đi rất dễ bị rơi vào spam hoặc một số nhà cung cấp hosting chặn tính năng này vì sợ bị spam email. Đây là vấn đề rất lớn đối với những website bán hàng làm trên nền … Đọc tiếp

Tại sao gửi mail bị vào Spam, Junk-Email

Tại sao gửi mail bị vào Spam, Junk-Email

Mail gửi đi vào Spam/Junk-Email của người nhận là do bộ lọc spam của Server nhận mail đánh giá mail gửi đến không đủ độ tin cậy dựa vào thang điểm được cấu hình trong mỗi loại Mail Server khác nhau, hoặc cũng có thể do người nhận mail báo cáo, đánh dấu spam. Các … Đọc tiếp