Làm sao để giảm tỷ lệ thoát trang Bounce Rate?

Giảm tỷ lệ thoát trang Bounce Rate

Như trong bài định nghĩa về tỷ lệ thoát trang Bounce Rate tôi đã khẳng định tỷ lệ thoát trang có tác động đến thứ hạng của trang web trên công cụ tìm kiếm nên việc giảm tỷ lệ thoát là rất cần thiết đối với các nhà phát triển web, đặc biệt là các seoers. Trước …

Xem tiếp

Bounce Rate là gì? Vai trò của Bounce Rate trong SEO

Tỷ lệ thoát trang Bounce Rate

Bounce Rate hay còn gọi là Tỷ lệ thoát trang (tỷ lệ bỏ trang), là một trong các chỉ số rất quan trọng của website được sử dụng trong lĩnh vực phân tích web. Dựa vào chỉ số bounce rate mà các nhà phân tích web có thể đánh giá khách quan chất lượng của một trang web …

Xem tiếp