Mạng xã hội ảnh hưởng đến SEO như thế nào?

Mạng xã hội và SEO

Mạng xã hội có ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm? Có, nhưng có thể không giống như cách bạn nghĩ. Chúng ta sẽ làm rõ mối quan hệ giữa mạng xã hội và seo để xem xét cách truyền thông xã hội ảnh hưởng đến SEO. Đầu năm 2014, trên kênh Youtube Google Webmasters, Matt Cutts đã …

Xem tiếp