Heading guidelines for SEO

Cách sử dụng thẻ Heading trong SEO

Thẻ Heading là một trong những thành phần quan trọng khi tối ưu Seo Onpage. Việc sử dụng các thẻ heading một cách hợp lý giúp các máy tìm kiếm đánh giá cao nội dung của trang web và giúp …